Algemene voorwaarden Frietje Brabant

  • Wij achten ons niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan kleding, vloeren, goederen e.d. wat veroorzaakt/ontstaan zou zijn door het verhuurde.
  • Afval zoals etensresten en/of verpakkingen wordt niet door ons meegenomen.
  • Wijzigingen afspraak / bestellingen, uiterlijk 3 dagen voor aanvang / levering.

Extra informatie:

  • Betaling a contant of binnen 7 dagen na factuurdatum.
  • Bij reserveringen van de frietwagen dient de klant te zorgen voor stroomvoorziening t.b.v. de koeling en verlichting van de frietwagen (1 stopcontact is voldoende).

Bankrekening Frietjebrabant :

NL 97 RABO 0105 0833 56  t.a.v. Frietje Brabant